Oprava kruhového objezdu (aktualizováno)

13Kvě2018

V následujícím období nás čeká velké omezení silniční dopravy, které přinese zlepšení stavu silnice na ulici T. G. Masaryka (l/34), opravu velkého kruhového objezdu před budovou Policie ČR a díky vzniku kruhového objezdu před gymnáziem také zlepšení bezpečnosti a přehlednosti provozu. Vybudována bude také nová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a přechody pro chodce.


Při této opravě a stavbě dojde k propojení investice města Svitavy a ŘSD Pardubice. Město vybuduje na ulici T. G. Masaryka novou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a přechody pro chodce. ŘSD zajistí pokrytí vozovky novým živičným povrchem v úseku od Finančního úřadu po restauraci Národní dům, opraví velký kruhový objezd před budovou Policie ČR a vybuduje kruhový objezd před gymnáziem. Paralelně budou probíhat práce, které zasahují pod povrch vozovky a oprava velkého kruhového objezdu. Následovat bude stavba objezdu před gymnáziem a finálně se vozovka pokryje novým povrchem. Práce by se měly uskutečnit v období od května do října.
Živičný kryt na silnici v ulici T. G. Masaryka již vyžaduje opravu. Dohodu mezi městem a ŘSD se tak zároveň řeší i nová kanalizace a vodovod, což je pro město výhodné řešit právě před plánovanou opravou silnice tak, aby nevznikly náklady při případné havárii. Povrch vozovky na velké křižovatce si již také žádá opravu trhlin a vyjetých kolejí. Opraví se horní vozovkové vrstvy se středovým prstencem a budou vyčištěné vpusti, které se také vyrovnají tak, aby byly v jedné rovině se zbytkem vozovky. Opraveno bude také vodorovné dopravní značení a budou nově vyznačeny přechody pro chodce, které zůstanou na stejných místech, jako nyní.
Je potřeba počítat s výrazným omezením, které ale přinese výrazné zlepšení na této velmi vytížené komunikaci. Postup prací je uspořádán do jednotlivých etap s ohledem na zachování silničního provozu a s částečnými uzavírkami silnic I. tříd. Stavba bude z většiny prováděna po úsecích na jedné polovině komunikace při zachování kyvadlového provozu. Informace budeme průběžně aktualizovat. Omlouváme se za vzniklé komplikace a prosíme o trpělivost.

Termín částečné uzavírky: od 10. května 2018 do 29. června 2018.

AKTUÁLNĚ: Ve čtvrtek 10. května proběhlo předání stavby a schůzka s ŘSD, které stavbu zajišťuje, současně probíhá rozmístění dopravního značení. Následně se bude frézovat 1. polovina kruhového objezdu, poté opravovat obrubníky a také proběhne pokládka. V této první etapě se zjistí stav podkladových vrstev. Podle jejich stavu pak bude pokračovat další část opravy.

Objízdná trasa pro místní dopravu (pro výjezd z místní komunikace ul. Ant. Slavíčka do obchodního centra Kaufland a Penny):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na křižovatce ul. Ant. Slavíčka se silnicí I/34 ul. U Tří mostů odbočí vozidla vpravo na silnici I/34, po té na křižovatce I/34 s ul. Průmyslová odbočí vlevo. Dále pojedou ulicí Průmyslová a na křižovatce ul. Průmyslová s ul. Olomoucká odbočí vozidla vlevo. Dále pojedou ul. Olomoucká a na křižovatce s ul. 5. května s I/43 odbočí vpravo na ulici Školní (I/43). Dále pojedou po ul. Školní na křižovatku s ul. M. Horákové, kde odbočí vlevo a pojedou ul. M. Horákové a ul. Tyrše a Fügnera až na křižovatku s ul. T.G. Masaryka (I/34).
Objížďka pro místní dopravu je jednosměrná.
Délka objízdné trasy pro místní provoz je cca 2,5 km.
Provoz na vlastní okružní křižovatce silnic I/34 x I/43 ve směrech na Brno, Poličku a Mohelnici bude řízen kyvadlově, po staveništi - po volné polovině vozovky, po jednotlivých etapách dle schválených DIO (3 etapy).

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzitní doprava ze směru Hradec Králové na silnici I/35 bude vedena dále ve směru na Mohelnici – na křižovatce I/35 x I/43 v k.ú. Lačnov bude tranzit pokračovat až na křižovatku silnic I/35 x I/34 (u Koclířova). Zde odbočí tranzit vpravo na silnici I/34 a bude dále pokračovat po I/34 do Svitav na okružní křižovatku silnic I/34 x I/43.
Tranzitní doprava od Lanškrouna na silnici I/43 bude na křižovatce I/35 x I/43 odkloněna vlevo na silnici I/35 a na křižovatce I/35 x I/34 u Koclířova odbočí vpravo na I/34 směr Svitavy.
Tranzitní doprava od Mohelnice bude již na křižovatce I/35 x I/34 u Koclířova odkloněna vlevo směr Svitavy.
Tranzitní doprava od Brna bude odkloněna v prostoru okružní křižovatky I/34 x I/43 na silnici I/34 a následně navedena na I/35 v křižovatce I/34 x I/35 u Koclířova.
Objížďka pro tranzitní dopravu je obousměrná.
Délka objízdné trasy pro tranzitní dopravu je cca 8,0 km.

Pavel Čížek, Lucie Macášková