Pozvánka na tradiční Svatojánský jarmark v Květné Zahradě

Květná Zahrada zve 23. června 2018 od 10:00 do 21:00 hodin nejen všechny "příznivce pomáhání" na již tradiční "Svatojánský jarmark v Květné" (statek č.p. 40).

Program:
 prodej domácích produktů či výrobků od hostů (med, sušenky, keramika, šperky,…)
 prodej domácích produktů z naší farmy (sýry, sušené ovoce,…)
 lukostřelba pod vedením skupiny pana F. L. Kmeta
 kavárna s ukázkou tradičního vaření kávy v džezvě
 občerstvení - grilované sele, točené pivo, limo a různé druhy domácích dobrot
 doprovodný program pro děti - tvořivá dílnička, projížďky na koni, prohlídka farmy…
 od 18.00 podvečerní produkce hudebního uskupení TŘIPLUSJEDNA a následně volná zábava

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie