Výroční zpráva Centra J.J.Pestalozziho za rok 2017

Město Svitavy se v oblasti sociální prevence již téměř 8 let opírá o Centrum J. J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, kde tato nezisková organizace působí již 25 let. Centrum J.J.Pestalozziho je mimo jiné zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra ve Svitavách.
Pro informaci odborné veřejnosti, členů zastupitelstva, pracovníků médií i občanů města uveřejňujeme výroční zprávu Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2017.

Ve zprávě naleznete řadu informací o pomáhání i hospodaření celé organizace v roce 2017 a také představení činnosti služeb krizového centra, které je oporou v pomoci pro stovky občanů našeho města i regionu.

Další informace naleznete případně na webových stránkách organizace.

Děkujeme vedení organizace i všem pracovníkům za jejich každodenní pomoc.

Z podkladů organizace připravil: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie