Den Integrovaného záchranného systému 2018

27Črv2018

Dne 27.6.2018 se od 8:30 do 12:00 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova ve Svitavách uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Města Svitavy, Městské policie Svitavy a Oblastního spolku ČČK se jednalo i o prezentaci dalších partnerů složek IZS - BESIP, Celní správu, společnost ADRA, Bonanzu Vendolí a Místní akční skupinu Svitava.

Pro několik set návštěvníků, převážně dětí z mateřských, základních a některých středních škol ze Svitav a regionu byly v areálu připraveny kromě technických prezentací vozidel a vybavení také ukázky výcviku služebních psů Policie ČR i Celní správy, zásah složek IZS při dopravní nehodě s praktickou ukázkou vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a ošetření přímo na místě nebo vyhledání nezákonně převážených věcí ve vozidlech a zadržení pachatelů převozu.

Mezi stálé ukázky patří již několik let kamerový a monitorovací systém Městské policie Svitavy nebo zařízení na měření rychlosti vozidel městské nebo republikové policie. K vidění bylo i vozidlo PČR sloužící k odhalování tzv. silničních pirátů. K nejdůležitějším metodám cvičení patří praktické nácviky resuscitace a dalších způsobů první pomoci pod vedením pracovníků záchranné služby a také pracovníků Oblastního spolku ČČK. Velmi důležité jsou také praktické ukázky hašení pomocí nejrůznějších hasících přístrojů nebo samotná prevence vzniku požárů.

V letošním roce byl zpestřením přílet a ukázka vrtulníku Policie ČR z brněnské základny. MAS Svitava se zaměřila na ekologickou výchovu a hry pro rozvoj pohybu, pozornosti nebo tvořivosti. ADRA a Bonanza Vendolí představili některé sociální služby v regionu.

Veškeré aktivity uváděli a doplňovali komentářem mluvčí HZS Vendula Horáková a Krajské správy PČR Pardubického kraje Hana Kaizarová, případně mluvčí ÚO PČR Svitavy Ondřej Zeman. Jejich vstupy do ukázek komentovali také specialisté - policisté, hasiči, záchranáři nebo pilot a obsluha vrtulníku.

U všech stánků partnerů IZS si děti mohly vlastnoručně zhotovit nejrůznější výrobky z připravených materiálů a získat nejrůznější odměny nebo drobné sladkosti.

Akce splnila cíle organizátorů. Všem pořadatelům děkujeme za vzornou organizaci všech ukázek. Dětem i pedagogickým pracovníkům přejeme krásné a bezpečné prázdniny.

Fotogalerii z akce najdete zde.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie