Zpracování územní studie veřejného prostranství města Svitavy

Cíle projektu:
Stanovení hlavních zásad prostorového uspořádání a funkčního využití veřejného prostranství a vybraných ploch veřejné a sídelní zeleně na území města. V zastavitelných plochách pro bydlení, také stanovení schémat dopravní a technické infrastruktury v závislosti na hustotě a migraci obyvatel. Studie předpokládá respektování podmínek platného územního plánu.

Popis projektu:
Územní studie je dokument, který navrhuje základní rozčlenění ploch, řeší hlavní zásady prostorového a funkčního využití veřejného prostranství se základní koncepcí veřejných komunikací a inženýrských sítí, vodních prvků, rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře, potřebného technického vybavení, rozmístění informačních a reklamních zařízení. Stanoví funkční a prostorové limity pro komerční využití veřejných prostranství a zásady pro rozhodování v území.

Definice zdrojů (včetně DPH):
Celkové náklady projektu 2 276 010.- Kč, z nichž 10 % financováno z rozpočtu města Svitavy a 90 % z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2017 - 2018

Vedoucí projektu: Dagmar Korcová.                  Dotační management: Ing. Jiří Škrabal.

Dotační program:

                

Fotodokumentace: 

Datum: 1.7.2018 

Fotogalerie