Veřejné zasedání Zastupitelstva města Svitavy v září

20Zář2018

MĚSTO SVITAVY

Podle § 92 odst. 1 zákona o obcích svolávám

veřejné zasedání
Zastupitelstva města Svitavy

na středu 12. září 2018 na 16:00 hodin
do zasedací místnosti
MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 25


Program:

1.    Životní prostředí ve městě
2.    Zpráva o stavu požární ochrany ve městě
3.    Plnění plánu a rozpočtu za I. pololetí 2018
4.    Výroční zprávy o činnosti výborů zastupitelstva
5.    Odměny uvolněných členů zastupitelstva
6.     Majetkoprávní úkony
7.     Operativní zprávy, různé

Mgr. David Šimek  v.r.
starosta města


Jednání je možné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na www.svitavy.cz