Pozvánka na konferenci Svitavské nemocnice - Prevence násilí nejen ve zdravotnictví aneb MUSÍME SE V PRÁCI BÁT?

Svitavská nemocnice pod záštitou města Svitavy Vás srdečně zve dne 25.10.2018 od 9:00 hodin do 15:30 hodin do Multifunkčního centra Fabrika - Wolkerova alej 92/18 ve Svitavách na odbornou konferenci s názvem Prevence násilí nejen ve zdravotnictví aneb MUSÍME SE V PRÁCI BÁT?

Program:
08.15–08.50 Prezence účastníků
08.50–09.00 Zahájení konference
09.00–10.30 Projevy násilí ve zdravotnických zařízeních v ČR, Kazuistiky a modelové situace (Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.)
10.30–11.00 Přestávka na kávu
11.00–11.30 Používání omezujících prostředků (Mgr. Markéta Nemšovská)
11.30–12.30 Aktivní řešení násilného chování (Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.)
12.30–13.30 Přestávka na oběd
13.30–14.30 Způsoby a možnosti prevence násilí v nemocnicích (Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.)
14.30–15.00 Ukázka sebeobrany (Bc. Roman Zatloukal)
15.00–15.30 Diskuze a závěr konference

Informace pro účastníky
Účastnický poplatek: 300 Kč – poplatek se bude hradit v hotovosti na místě při prezenci.
Přihlašovat se můžete do 8. 10. 2018 na e-mail alena.petrzelova[zavinac]nempk.cz[tecka]nebo telefonicky na číslech 461 569 336 a 731 441 557.
Pro přihlášení uveďte své jméno a příjmení, datum narození a zaměstnavatele.

Upozorňujeme, že konference je kapacitně omezena.

Těšíme se na vás!

Zpracovala: Mgr. Martina Blaževská
vrchní sestra manažerka interních oborů
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Svitavská nemocnice
Kollárova 643/7, Svitavy, 568 25
mob. 601 212 967
e-mail: martina.blazevska[zavinac]nempk[tecka]cz

Fotogalerie