Varování - nebezpečné syntetické kanabinoidy

Vážení,

informujeme vás o aktuálním výskytu intoxikací syntetickými kanabinoidy v Ostravě. Dne 11. září 2018 došlo v Ostravě k úmrtí 32letého muže na následky předávkování syntetickým kanabinoidem v kombinaci s alkoholem ve vysokém množství. Další muž (36 let), který údajně spolu se zemřelým drogu a alkohol konzumoval, byl ve vážném stavu hospitalizován. Zdravotní problémy měl také 16letý chlapec, který údajně užil neznámou látku a byl hospitalizován pro křeče a poruchu vědomí. Souvislost případu dvou mužů a chlapce se prověřuje.

Zdrojem syntetického kanabinoidu bylo údajně větší množství (stovky) balení nalezených v odpadním kontejneru. Exponováno tedy může být větší počet osob. Policie má zatím informace o celkem 6 osobách, které drogu užily a měly zdravotní problémy. Užití syntetických kanabinoidů je spojeno s řadou zdravotních rizik. Syntetické kanabinoidy jsou širokou skupinou látek, nelz e je účinkem srovnávat s přírodními konopnými drogami. Syntetické kanabinoidy jsou mnohem toxičtější, některé velmi toxické. Jsou distribuovány nejčastěji ve formě rostlinné směsi nebo hmoty imitující hašiš. Nejčastěji se kouří. Mezi riziky spojenými s jejich užíváním bývají popisovány tachykardie, nauzea, zvracení, agrese, agitovanost, sebevražedné myšlenky, úzkostné a depresivní stavy, křeče apod. Závažné dopady, jako mrtvice, záchvaty, infarkt myokardu, rozpad svalové tkáně, poškození ledvin, psychózy nebo dlouhotrvající zvracení byly méně časté. V posledních letech bylo v souvislosti se syntetickými kanabinoidy zaznamenáno několik hromadných otrav, např. v Rusku bylo v roce 2014 hlášeno více než 600 otrav včetně 15 úmrtí v průběhu dvou týdnů, rok nato byly v Polsku hlášeny stovky (více než 200 hospitalizací v průběhu jednoho týdne), a to po užití produktu s označením „Mocarz“ obsahujícího syntetické kanabinoidy. Vzhledem k charakteru výše popsaných případů vás žádáme o to, abyste informovali svoje spolupracovníky a klienty o možných rizicích. Pokud se dozvíte podrobnější nebo nové informace, prosím, kontaktujte nás.

Zpracovala:
Mgr. Kateřina Grohmannová
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
grohmannova.katerina[zavinac]vlada.cz[tecka]br /> Tel: 224 003 821

Fotogalerie