Vybrané události z MP Svitavy 1.9.-20.9.2018

Informace ke kroužku „Malý strážník“
V říjnu letošního roku se znovu otevře kroužek „Malého strážníka“, který tak naváže na úspěšný projekt, který proběhl v předchozím školním roce. Kroužek pořádá Středisko volného času a lektory kroužku jsou dva strážníci městské policie. Jde o zábavné zapojení dětí do běžné profese strážníka městské policie, kdy cílem kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly vnímat všechna rizika, která je v běžném životě obklopují. Více informací najdete na webových stránkách SVČ Svitavy.

Hádka skončila jízdou pod vlivem alkoholu
Dne 7. 9. byli strážníci ve večerních hodinách vysláni k případu občanského soužití na ul. Větrná, kde docházelo k hádce mezi bývalými partnery a to bohužel i za přítomnosti jejich nezletilých dětí. Při příjezdu na místo bylo slyšet hlasitý křik ženy i muže a kolem nich se nacházela skupina dalších osob. Strážníci se na místě snažili celou věc uklidnit, což se po chvíli podařilo. Věc si k dořešení na místě převzala Policie ČR. Podezřelý muž, který byl pod vlivem alkoholu, po projednání věci z místa odešel s tím, že půjde domů. Bohužel, domů nedošel a nedostal lepší nápad, než usednout za volant motorového vozidla. S vozidlem následně na ul. Svitavská naboural další vozidla a snažil se z místa odjet. Hlídka strážníků však dotyčného dostihla, zastavila a po rychlém zákroku muže na místě zadržela pro podezření ze spáchání trestného činu.

Občanské soužití a napadení strážníka
Hlídka strážníků byla dne 8. 9 ve večerních hodinách vyslána na ulici Felberova do jednoho z panelových domů, kde před vchodem do domu mělo docházet k fyzickému napadání mezi mužem a ženou. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že podezřelý muž z místa utekl a žena, která byla v silně podnapilém stavu, seděla na venkovním parapetu okna. Ženu se podařilo z okna dostat do chodby domu, ale její agresivita se vzápětí obrátila proti strážníkům, kteří se jí snažili pomoci. Při prověřování předmětné věci, došlo k fyzickému napadení jednoho ze strážníků ze strany této ženy, která své chování přestala zcela ovládat. Vše skončilo jejím zadržením a předáním věci Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Dotyčná byla následně převezena na protialkoholní záchytnou stanici a další šetření věci je v kompetenci Policie ČR.

Opakovaná krádež
Dne 11. 9. v odpoledních hodinách hlídka městské policie řešila oznámení o krádeži zboží v OD Albert na ul. U Tří mostů. S podezřelým, který byl na místě zjištěn, byla věc řešena uložením příkazu na místě. Po vyřízení věci byl dotyčný propuštěn. Neuplynula ani hodina a hlídka strážníků byla vyslána na další krádež do prodejny Qanto. Zde se znovu setkala se stejným podezřelým jako u první krádeže, který si chtěl zřejmě napravit reputaci, ale znovu neúspěšně… Tentokrát to již skončilo předvedením osoby na Policii ČR a oznámením věci.

Rostislav Bednář

Fotogalerie