Opatření na zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička (10/2018)

23Říj2018

Odbor životního prostředí MěÚ spolupracoval v letošním roce s jedním z našich předních odborníků na sinice a kvalitu povrchových vod Prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem na opatřeních ke zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička. Závěry a návrh aktivit, spočívajících zejména ve využití přírodních postupů, uvádíme v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Zpracování podkladů a návrh aktivit pro udržení kvality vody ve vodní nádrži Rosnička - Svitavy

Marek Antoš, odbor životního prostředí MěÚ Svitavy

Lucie Macášková