Komise a pracovní skupiny rady města 2014 - 2018

Komise rady města (2014-2018)

Komise majetkoprávní

předseda: Pavel Čížek

členové:

 • Miloš Vízdal
 • Libor Zelinka
 • Václav Koukal
 • Dagmar Křečková
 • Martin Dědourek
 • Milan Šváb
 • Jaroslava Lindušková

Zpráva o činnosti:

Komise pro transformaci sociálních služeb

předsedkyně: Iva Štrychová

členové:

 • Lenka Jurenová
 • Blanka Homolová
 • Ludmila Benešová
 • Miloslava Burešová
 • Irena Valtová
 • Šárka Řehořová

Zpráva o činnosti:

Komise bytová

předseda: David Šimek

členové:

 • Marcela Sezemská
 • Alena Tomášková
 • Eva Maivaldová
 • Šárka Řehořová

Zpráva o činnosti:

Komise pro půjčky z fondu rozvoje bydlení

Fond rozvoje bydlení města Svitavy byl zrušen usnesením Zastupitelstva města Svitavy č. 24/D/3 ze dne 28. června 2017

předsedkyně: Marcela Sezemská

členové:

 • Alena Tomášková
 • Eva Maivaldová
 • Luděk Harašta
 • Helena Koudelková
 • Irena Slabá

Zpráva o činnosti:

Komise pro vyřazování majetku

předseda: Ondřej Komůrka

členové:

 • Dana Dudková
 • Michal Nedoma
 • Alena Tomášková
 • Iva Kumhálová

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupiny (2014 - 2018)

Pracovní skupina pro rodinu

předsedkyně: Monika Čuhelová

členové:

 • Miroslava Mifková
 • Zuzana Košíková
 • Natálie Košťálová
 • Hana Deáková
 • Iva Dvořáková
 • Šárka Řehořová
 • Světlana Richtrová
 • Petra Czehowská
 • Olga Šánová
 • Andrea Bělovská
 • Kateřina Krausová
 • Dagmar Svobodová
 • Miloslava Burešová

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro sociální problematiku

předsedkyně: Iva Štrychová

členové:

 • Věra Stichová
 • Jan Tesař
 • Lenka Jurenová
 • Lucie Kynclová
 • Dana Křemenáková
 • Ludmila Benešová
 • Irena Valtová
 • Miloslava Burešová
 • Monika Čuhelová
 • Dagmar Baťová
 • Jana Struhárová
 • Blanka Homolová
 • Jan Malý
 • Martina Čížková
 • Harald Čadílek
 • Šárka Řehořová
 • Zuzana Čížková
 • Erich Stündl

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro výběr žadatelů o nájem bytu v domě Milady Horákové 494/52 ve Svitavách, se vstupními byty pro osoby v nepříznivé sociální situaci

předsedkyně: Šárka Řehořová

členové:

 • David Šimek
 • Lenka Jurenová
 • Radka Bočková
 • Alena Tomášková
 • Erich Stündl
 • Světlana Richtrová
 • Eva Huschková

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro životní prostředí

předseda: David Šimek

členové:

 • Radim Klíč
 • Karel Netolický
 • Stanislav Navrátil
 • Pavel Lustyk
 • Marek Antoš
 • Václav Košňar
 • Renata Karlíková
 • Radka Lacmanová
 • Pavel Černý
 • Jan Mach
 • Jaromír Lenoch
 • Viliam Beke

Zpráva o činnosti:


Pracovní skupina pro školství 

předseda: Milan Báča

členové:

 • Jaroslav Dvořák
 • Marie Grmelová
 • Radoslava Renzová
 • Antonín Benc
 • Jana Pernicová
 • Eliška Hartmanová
 • Petr Sedlák
 • Božena Boleloucká
 • Leoš Říha
 • Václav Půlkrábek
 • Lidmila Kružíková
 • Jiří Petr
 • Marta Bauerová

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro sport

předseda: Ondřej Komůrka

členové:

 • Filip Tomanec
 • Jan Dvořáček
 • Jan Malý
 • Petr Sezemský
 • David Kresl
 • Bronislav Olšán
 • Jiří Petr
 • Daniel Veselský
 • Martin Andrle
 • Lubomír Kocourek
 • Antonín Fritz
 • Michal Luňáček
 • Václav Brůna
 • Milan Bouček
 • Marcela Sezemská

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro kulturu

předsedkyně: Blanka Čuhelová

členové:

 • Ondřej Komůrka
 • Jiří Sehnal
 • Karel Šefrna
 • Věra Janků
 • Matěj Nárožný
 • Alena Foltýnová
 • Jaroslav Opatřil
 • Hana Oujezdská
 • Radomila Oblouková
 • Marta Bauerová
 • Petr Mohr
 • Jiří Petr

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro volnočasové aktivity 

předseda: Antonín Benc

členové:

 • Pavel Padyásek
 • Martin Hapala
 • Pavel Juřík
 • Jiří Žilka
 • Michaela Kopová
 • Robert Snášil
 • Jan Buchta
 • Luděk Trunečka
 • Jan Rusek
 • Kamila Rybinová
 • Jiří Petr

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro podnikání 

předseda: Ctirad Štaud

členové:

 • Lukáš Heřmanský
 • Rudolf Grim
 • Roman Poláček
 • Pavel Čížek
 • Miroslav Lacman
 • Otakar Klepárník

Zpráva o činnosti:

Mediální pracovní skupina

Zrušena usnesením Rady města Svitavy č. 22/C/5 ze dne 21. 6. 2016

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro cestovní ruch

předseda: Petr Šmerda

členové:

 • Ludmila Kučerová
 • Lenka Suchánková
 • Jiří Janků
 • Natálie Košťálová
 • Zdeněk Cikrdle
 • Zuzana Štěpánková

Zpráva o činnosti: