Prosincové zasedání zastupitelstva města

12Pro2018

Srdečně vás zveme na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 12. prosince 2018 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, T.G.Masaryka č. 25

Program:

  1. Návrh rozpočtového provizoria města Svitavy na rok 2019
  2. Plán práce zastupitelstva na rok 2019
  3. Sociální problematika ve městě
  4. Mimořádná odměna neuvolněného člena zastupitelstva
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Operativní zprávy, různé

Pozvánku naleznete v přiloženém dokumentu.
Jednání je možné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na www.svitavy.cz

David Šimek, starosta města

Jiří Johanides