Pozvánka na Den otevřených dveří v novém Domě na půl cesty v Květné

Nezisková organizace Květná Zahrada z.ú., která je významným partnerem města Svitavy v oblasti pomáhání potřebným v našem regionu zve 8.1.2019 od 14:00 do 18:00 hodin na odpoledne otevřených dveří v novém Domě na půl cesty (DPC) v obci Květná 159 - u vjezdu do muničního skladu.

Domy na půl cesty poskytují podle zákona o sociálních službách pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Jednou ze základních podmínek pro ubytování klientů v DPC Květné Zahrady je zapojení do pracovních aktivit na statku nebo u jiných zaměstnavatelů.

V novém DPC se nachází celkem 8 samostatných jednopokojových bytů pro mladé dospělé klienty, kompletní zázemí pro ubytování (jídelna, sušárna, technické prostory, samostatné sklepy apod.). Součástí domu je také malé komunitní centrum, které bude sloužit kromě klientů také občanům obce Květná. Do budoucna je záměrem otevřít zde také malý obchod s potravinami (mimo jiné i z produkce farmy Květné Zahrady).

Pro zajímavost uvádíme i snímky původního objektu před jeho rekonstrukcí a také současný stav.

Srdečně zveme k prohlídce celého objektu.

Zpracovali: Ferdinand Raditsch, ředitel a Erich Stündl, předseda Správní rady

Fotogalerie