Dlužíte peníze? Nebojte se požádat dluhovou poradnu o pomoc

Dlužíte peníze? Přečtěte si přiložený článek a využijte pomoci profesionálů Krizového Centra J.J.Pestalozziho ve Svitavách nebo v Chrudimi. Získáte skutečnou, bezplatnou a profesionální pomoc při řešení vašich finančních závazků.Na základě podkladů od vedení Centra J.J.Pestalozziho zpracoval koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie