Poskytnuté informace za rok 2019

odpověď na žádost ze dne 5. 11. 2019, týkající se změny územního plánu Koclířov

odpověď na žádost ze dne 29. 10. 2019, týkající se vydávání koordinovaných stanovisek pro stavební záměry 

odpověď na žádost ze dne 15. 10. 2019, týkající se zaslání kopie spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy (č. j. 4547-2019)

odpověď na žádost ze dne 20. 9. 2019, týkající se správců technické infrastruktury 

odpověď na žádost ze dne 9. 9. 2019, týkající se mzdových nákladů na pracovníky státní památkové péče spadající pod MěÚ Svitavy

odpověď na žádost ze dne 19. 8. 2019, týkající se realizace veřejných zakázek města Svitavy

odpověď na žádost ze dne 18. 8. 2019, týkající se místních poplatků, kulturního vyžití a místní veřejné dopravy 

odpověď na žádost ze dne 11. 8. 2019, týkající se přijímání podnětů podle zákona o ochraně ovzduší 

odpověď na žádost ze dne 7. 8. 2019, týkající se přijímání podnětů podle zákona o ochraně ovzduší

odpověď na žádost ze dne 1. 8. 2019, týkající se zaslání kopie spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy (č.j. 39412-19/OD-maj/4547-2019) 

odpověď na žádost ze dne 26. 6. 2019, týkající se postupu při vyřizování žádostí o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu

odpověď na žádost ze dne 7. 6. 2019, týkající se rozhodnutí vydaných odborem dopravy Městského úřadu Svitavy ve věci přestupků provozovatele vozidla

odpověď na žádost ze dne 9. 5. 2019, týkající se zaslání finálních meritorních rozhodnutí vztahujících se ke stavebním záměrům realizovaným na pozemku st. p. č. 80 v k. ú. Opatov v Čechách

odpověď na žádost ze dne 7. 5. 2019, týkající se stavebních úprav objektu 792/4 na pozemku st. p. č. 1415 v k. ú. Svitavy-předměstí

odpověď na žádost ze dne 11. 4. 2019, týkající se rozhodnutí a závazných stanovisek k záměrům těžby štěrkopísku 

odpověď na žádost ze dne 3. 4. 2019, týkající se výskytu a lovu jelena siky za období 2011-2017

odpověď na žádost ze dne 2. 4. 2019, týkající se veřejných zakázek realizovaných městem Svitavy

odpověď na žádost ze dne 1. 4. 2019, týkající se výměny veřejného osvětlení ve městě 

odpověď na žádost ze dne 13. 3. 2019, týkající se kácení dřevin ve městě Svitavy

odpověď na žádost ze dne 5. 3. 2019, týkající se uživatelů honiteb v působnosti Městského úřadu Svitavy

odpověď na žádost ze dne 26. 2. 2019, týkající se poskytnutí spisového materiálu ve věci přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích 

odpověď na žádost ze dne 20. 2. 2019, týkající se evidence městského mobiliáře a pasportu zeleně

odpověď na žádost ze dne 11. 2. 2019 o dělení VIN kódu služebního vozidla

odpověď na žádost ze dne 5. 2. 2019, týkající se městského kamerového systému MP Svitavy

odpověď na žádost ze dne 4. 2. 2019, týkající se projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení nebo slevového kuponu na vstupních dveřích nemovitosti

odpověď na žádost ze dne 31. 1. 2019, týkající se vyvlastňovacích řízení zahájených odborem výstavby Městského úřadu Svitavy

odpověď na žádost ze dne 4. 1. 2019, týkající se moderování kulturních akcí