Zrekonstruovaná Speciální základní škola a střední škola Svitavy slavnostně otevřena

10Led2019

Dne 10. ledna došlo ke slavnostnímu otevření nově zrekonstruovaných prostor Speciální základní školy a střední školy Svitavy. Dlouhodobá, až celoživotní, práce ředitele školy pana doktora Igora Klosse a jeho zaměstnanců tak tedy dosáhla svého zdárného cíle. Více než 20 let trvala kompletní rekonstrukce, jejíž první studie byla provedena v listopadu roku 1996. Od té doby se na ulici Milady Horákové rok co rok usilovně pracovalo na zlepšení stavu budov, v nichž se vždy kladl obrovský důraz především na praktické vzdělání žáků, tak aby v reálném světě byli připraveni být soběstační. Mezi opravené části patřily podlahy učeben a podkroví, točité schodiště mezi prvním a druhým nadpodlažím, přístavek cvičné kuchyně školy, vybavení do praktických cvičných dílen, nezapomnělo se ani na omítku hlavního objektu, vnější plášť objektu tělocvičny a další doporučené činnosti pro údržbu školy. Od roku 1996 do roku 2019 se tedy vehementně pracovalo na kompletním přetvoření školního objektu a s klidem na srdci můžeme konečně říci, že je hotovo. Nová tvář speciální školy ve Svitavách se mnohdy rodila i za normálního provozu, což ocenil při dnešním projevu nejen ředitel školy, ale také hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický a starosta města Svitavy pan David Šimek, kteří taktéž byli u této šťastné události přítomni. Největší krok udělala škola v rámci rekonstrukce v posledních pěti letech, kdy se soustředili na novou přístavbu. Náklady na celkovou opravu prostor se vyšplhaly až na 21 milionů korun a byly hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje.

Jak se říká – když něco skončí, něco nového začne. V tomto případě se mají věci spíše obráceně. Možná začíná nová éra Speciální základní školy a střední školy Svitavy, avšak končí éra pana Igora Klosse, který v roce 2019 skončí na pozici ředitele školy. Jak zaznělo i z úst starosty při jeho části zahajovací řeči, je krásné odcházet po tolika letech ve chvíli, kdy je naplněna původní představa, se kterou se začínalo. Přesně to se panu Klossovi podařilo. Zůstává po něm kompletně opravená škola, hotová práce a především všeobecná spokojenost. Město Svitavy tímto přeje panu Klossovi mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v další životní fázi a děkuje mu za přínos pro vzdělání svitavských dětí.

Jiří Johanides