Svitavy opět uspěly v soutěži Zelená informacím

18Led2019

I v letošním roce bylo město Svitavy oceněno v soutěži Zelená informacím, kterou pořádá organizace CI2, o. p. s., Agentura Koniklec, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Záštitu ji poskytuje Svaz měst a obcí ČR a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskutečnilo 17. ledna 2019 v prostorách Ministerstva životního prostředí České republiky v Praze. Čtyřčlenná odborná porota poosmé vybírala mezi webovými prezentacemi 273 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti aj.

Město Svitavy se pravidelně umisťuje v první patnáctce nejlepších prezentací (letos již pošesté) a nyní obsadilo krásné šesté místo. Prvenství se po roce vrátilo do Ostravy. Zástupci měst, která obsadila první až patnácté místo, obdrželi diplom z rukou Josefa Nováka z organizace CI2, o. p. s. a Tomáše Háka z Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze.

Jiří Johanides