Rozšíření Seniorcentra ve Svitavách může začít

22Led2019

Datum 21. leden 2019 se stal klíčovým pro další ze svitavských projektů, když se na městské radnici sešli zástupci společnosti SYNER s.r.o. společně se starostou města Svitavy Davidem Šimkem za účelem podpisu smlouvy o díle týkající se stavební části nové budovy Seniorcentra ve Svitavách.

Projekt „Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy“ má za cíl zvýšení kapacity stávajícího zařízení Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. na ulici T.G.Masaryka, jenž poskytuje služby: domov se zvláštním režimem o kapacitě 8 lůžek a domov pro seniory o kapacitě 31 lůžek. Tato přístavba pomůže navýšit kapacitu objektu o 17 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje. Dohromady se tedy celková kapacita navýší o 36 lůžek. Nová přístavba společně se stávající částí objektu tak vytvoří jeden provozní komplex o kapacitě 75 lůžek. Zvýší se i komfort stávajících klientů, neboť bude vybudována nová kuchyně, klienti budou moci využít nově vzniklou terasu, kuchyňky na přípravu jídel, vnější upravené prostory a také nový osobní výtah.

Podporovanými osobami jsou lidé trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace tak vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V návaznosti na proseniorskou politiku města Svitavy tak vznikne možnost reagovat na zvyšující se počet neuspokojených žádostí z důvodu nízké kapacity současného domova, jenž měly za důsledek narůstající a obtížně řešitelné problémy osamoceně žijících lidí v domácnostech.

Nová přístavba vznikne na místě stávající budovy Domova na rozcestí, jejíž zbourání bude prvním krokem této rekonstrukce. Cena stavební části nového objektu se vyšplhá až téměř k 83 milionům korun bez daně, přičemž město Svitavy obdrželo z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ investiční dotaci ve výši 33 992 092 Kč. Po podpisu smlouvy může dojít k předání budovy a k samotným pracím, jejichž start je očekáván v prvních týdnech měsíce únoru.

Jiří Johanides