Tříkrálová sbírka 2019 hlásí další rekord

23Led2019

Celková vybraná částka mezi 1. a 14. lednem 2019 v rámci Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Svitavy dosáhla stejně jako minulý rok rekordní částky, když se do 134 kasiček na Svitavsku přispělo neuvěřitelných 533 505 Kč,  z čehož 277 488 Kč bylo vybráno ve městě Svitavy. Obě částky tak překonaly výkony z minulých let. Slovy koordinátorky sbírky Miriam Holubcové: "Srdečně děkujeme občanům města Svitavy a okolí za spolupráci při letošním jubilejním dvacátém ročníku Tříkrálové sbírky!"

Finanční prostředky získané sbírkou byly bezprostředně po sečtení odeslány na účet Charity Česká republika. Dále budou dle přesně stanovených pravidel rozděleny a použity na financování konkrétních projektů z oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci. Z celkové částky bude mít Charita Svitavy k dispozici 57,8%. Tuto část by Charita Svitavy ráda použila na zakoupení nového automobilu, který bude sloužit klientům našich sociálních služeb – seniorům a lidem s mentálním postižením. Výsledky Tříkrálové sbírky mají stále vzrůstající tendenci, letos celkový výtěžek dokonce poprvé překonal hranici půl milionu korun. Jsme za to velmi vděční a utvrzuje nás to v naší víře v lidskou solidaritu a vzájemnou pomoc.

Jiří Johanides