Poplatek za psy 2019

06Bře2019

Všichni držitelé psů, kteří mají trvalé bydliště na území města Svitavy, mají povinnost uhradit poplatek za psa/psy do 31. března 2019. Vyplývá tak z vyhlášky města č. 3/2016 o místním poplatku ze psa. Prosíme majitele, aby všechny změny týkající se držení/nedržení psů sdělili na odboru financí městského úřadu, na telefon 461 550 444. Informace týkající se poplatku za psy, můžete získat na tomtéž kontaktu, případně také na webu města.

Ilona Svobodová

Vložil: Jiří Johanides