Studenti Masarykovy univerzity navštívili sociální služby na Svitavsku

Bonanza Vendolí, z.ú. uspořádala 16. a 17. dubna 2019 ve spolupráci s dalšími místními službami dvoudenní pobyt pro studenty Katedry sociální pedagogiky Masarykovy university v Brně. Cílem bylo představit různé formy sociální práce a hlavně zdůraznit důležitost spolupráce mezi jednotlivými organizacemi.
První den navštívila část studentů Mentorskou asistenci Bonanzy Vendolí, z.ú. a s ředitelkou Mgr. et Bc. Lenkou Buchtovou diskutovali nastavení systému péče o děti v České republice.
Během druhého dne byl systém sociálních služeb ve Svitavách studentům představen PhDr. Erichem Stündlem, koordinátorem prevence. Následovala návštěva zařízení „Šance“ pro sociálně vyloučené osoby, které se zabývá řešením problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení. Poté se studenti přesunuli do Květné Zahrady, z.ú., kde se setkali s ředitelem Mgr. Ferdinandem Raditschem. Květná Zahrada provozuje Dům na půl cesty, farmu a je také zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska. Další zastávkou byla Bonanza Vendolí s prezentací jejich služeb a pokračovalo se zpět do Svitav, kde studenti navštívili SVP Alfa a také Krizové centrum J. J. Pestalozziho. O prezentaci služeb a zajímavou diskuzi se postaraly nejdříve Dana Krchová (SVP Alfa) a následně Mgr. Irena Valtová (Pestalozzi).
Všem zástupcům sociálních a preventivních služeb děkujeme za jejich čas a vstřícnost. Jsme rádi, že můžeme prezentovat dobrou praxi a spolupráci ve svitavském regionu a ukazujeme studentům směr, kterým se efektivní systém sociálních služeb může ubírat.

Zpracovala:
Mgr. Anita Stanislavová, projektová manažerka
Bonanza Vendolí, z. ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
tel.: +420 730 163 005
e-mail: anita.stanislavova[zavinac]osbonanza.cz[tecka]br /> web: www.osbonanza.cz

Fotogalerie