Výzva MAS - Program rozvoje venkova

10Kvě2019

Místní akční skupina Svitava, z. s. vyhlašuje 3. výzvu v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (Program rozvoje venkova).

Termín pro příjem žádostí: od 14. 5. 2019 do 31. 5. 2019 (podání žádosti o dotaci na MAS včetně příloh probíhá zasláním přes Portál farmáře)

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2019

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, případně formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu žádostí MAS v termínech uvedených jako úřední dny po - čt: 8:00 - 15:00, pá: 8:00 - 13:00, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace

Celková výše dotace pro 3. výzvu je 2 050 000 Kč. Žadatelé mohou předkládat ve výzve své projekty v rámci Fichí 4, 6 a 7:

  • Fiche 4 - Rekreační funkce lesa (alokace 400 000 Kč)
  • Fiche 6 - Ochrana lesních dřevin (alokace 250 000 Kč)
  • Fiche 7 - Potravinové řetězce a místní trhy (1 400 000 Kč)

Podrobný obsah těchto Fichí je také vyvěšen na webových stránkách http://www.massvitava.cz/. Kontaktní osobou pro tuto výzvu je Petr Škoda, DiS (tel: 725925454, mail: massvitava[zavinac]unet[tecka]cz) Více informací lze nalézt i v přiloženém souboru ke stažení pod článkem.

Jiří Johanides