Rada města Svitavy doporučuje videozáznam

11Kvě2019

Na zasedání Rady města Svitavy dne 6. května 2019 bylo předloženo vyjádření mediální komise, která se během posledních měsíců zabývala podnětem týkající se výroby a zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Svitavy. Mediální komise po obdržení stanovisek od patřičných orgánů (Ministerstvo vnitra ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů a pověřenec města Svitavy pro GDPR) podpořila tento podnět a Rada města jednohlasně schválila návrh na usnesení.

Rada města Svitavy tedy Zastupitelstvu doporučuje zavedení výroby a archivace audiovizuálních záznamů ze zasedání městského zastupitelstva. To o návrhu na usnesení bude hlasovat na svém příštím zasedání, které proběhne 15. května. V případě schválení daného návrhu bychom se tak mohli teoreticky dočkat prvního archivovaného audiovizuálního záznamu již z červnového zasedání zastupitelstva. Nicméně stále není vyřešena otázka zhotovitele záznamu, zároveň je třeba připomenout, že v případě schválení návrhu by muselo dojít k novele Jednacího řádu Zastupitelstva města Svitavy.

Jiří Johanides