IDENTITA MĚSTA - jaké jsou Svitavy?

15Kvě2019

Město Svitavy představí na začátku roku 2020 nové logo a další vizuální prvky pro komunikaci města. Z diskuse u kulatého stolu, která se na toto téma uskutečnila 29. dubna, vyplynulo, že klíčovým dokumentem pro veškerou činnost je definice identity (totožnosti) města. 

Město je živý organismus, jehož základní kostru tvoří místní lidé a komunity. Jaké je tedy město Svitavy? Proto žádáme vás - svitavské občany - o spolupráci a prosíme o zaslání podnětů, co je podle vašeho názoru pro Svitavy typické. Co vypovídá o naší specifičnosti – co je u nás jedinečné a neopakovatelné (pozitivní odlišení od ostatních měst)?

Naši totožnost tvoří pestrý soubor hmotných i nehmotných prvků. Jedná se o geografickou polohu, historické památky a souvislosti, stavby a architekturu, životy našich významných rodáků a jejich přínosy městu, důležitá je celková kultura (stereotypy, představy, potřeby, očekávání, touhy) obyvatelstva, současný stav v oblasti společenského života, sportu a kultury, atraktivity cestovního ruchu a další.

Jak to vidíte vy? Co je podle vás to klíčové - svitavské - jedinečné a originální?

Svoje podněty zasílejte do 1. června 2019 na e-mail:  info[zavinac]svitavy[tecka]cz

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše nápady. Právě vaše aktivita je součástí svitavské kultury a udává obraz města. Ze zaslaných podnětů vybereme (vylosujeme) několik patriotů, které odměníme dárkem.

Petr Šmerda, MIC.