Výsledky XVIII. ročníku soutěže „Právo na každý den“

Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která je poradním orgánem Rady města Svitavy v oblasti bezpečnosti ve spolupráci s úsekem přestupkovým, odboru správních činností MěÚ Svitavy, uspořádala 17. května 2019 XVIII. ročník tradiční soutěže s názvem „Právo na každý den“.

Cílem programu „Právo na každý den“ je rozvoj právního vědomí žáků svitavského regionu. Vyvrcholením programu je každoroční soutěž žáků a studentů s nejlepšími právními znalostmi. Soutěže se účastní čtyřčlenná družstva žáků základních škol ze Svitav i správního obvodu, vybraná na základě školních kol. Soutěž navazuje na přípravu, kterou zajišťují učitelé na jednotlivých školách v hodinách základů společenských věd a „občanské výchovy“ nebo v rámci speciální přípravy mimo vyučování. Učitelé využívají také možnosti pozvat si na odborné přednášky, besedy nebo konzultace odborníky z oblasti justice nebo policie.

Ve čtvrtek 17. května soutěžila čtyřčlenná družstva žáků 9. ročníků základních škol z celého regionu. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm družstev. Žáci odpovídali na předem připravené vědomostní otázky z jednotlivých oblastí práva. Testová část byla doplněna o řešení dvou videoukázek z městského kamerového monitorovacího systému, které byly zaměřeny do oblasti trestního a přestupkového práva. Znalosti hodnotila odborná porota sestavená ze zástupců Střediska probační a mediační služby Svitavy, Policie ČR a MěÚ Svitavy.
S počtem 94,5 bodu zvítězilo družstvo žáků Gymnázia Svitavy (na snímku). Na druhém místě se umístili s počtem 87 bodů žáci ZŠ Sokolovská a na třetím místě s počtem 85 bodů žáci ZŠ náměstí Míru.
Nejlepší družstvo získalo z rukou zástupkyně vedoucího Územního odboru PČR Svitavy plk. Mgr. Martiny Simonové putovní pohár s názvem soutěže a všechna družstva také diplomy a věcné ceny v podobě poukázek na kulturní představení nebo knihu fotografií s názvem Vzájemnosti autora Jindřicha Štreita. Nejlepší družstvo získalo nominaci na krajské kolo soutěže v Chrudimi, které se koná 28. května v sále muzea v Chrudimi. Pořadatelem krajského kola je Medea Hlinsko - z.s. ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim.
Znalosti žáků byly na velmi dobré úrovni. Účastníci prokázali, že příprava s učiteli byla velmi důkladná. Výborné znalosti, postřeh a především vztah k právu a spravedlnosti prokázali přítomní také při řešení videoukázek. Organizátoři soutěže věří, že tyto znalosti a dovednosti uplatní všichni soutěžící i ostatní účastníci programu také v běžném životě.

Dne 17. 5. 2019 za realizátory soutěže: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Poznámka: Fotografie byly pořízeny a zveřejněny se souhlasem účastníků.

Fotogalerie