Spolupráce Bonanzy Vendolí s PdF UHK

Ve středu 15. 5.2019 jsme opakovaně přivítali studenty oboru Sociální patologie a prevence z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na statku ve Vendolí. V rámci projektu „Inovace výuky sociální patologie a prevence se zaměřením na téma agresivního chování a šikany u vysokoškolských studentů a pedagogů“ jsme již podruhé seznamovali studenty s problematikou šikany, kyberšikany a agresivity. Tentokrát se k nám navíc přidali čtyři studenti z Masarykovy univerzity, kteří v Bonanze právě realizovali týdenní praxi.

Stejně jako při minulém setkání jsme den zahájili prezentací na téma Šikana a kyberšikana. Aktéři kurzu měli možnost vžít se do role uživatele služby zařazeného v preventivním programu. Kromě aktivit u koní a práce v boxech si studenti vyzkoušeli i tvorbu pravidel a výtvarné aktivity.
Den jsme zakončili vzájemnou zpětnou vazbou, kdy jsme všichni zhodnotili, že nám společně prožité chvíle přinesli nejenom mnoho nových informací, ale především zážitků.

Na poslední setkání s dalšími studenty Univerzity Hradec Králové se těšíme ve středu 22. 5. 2019.

Zpracovala:
Šárka Mičková, DiS., koordinátorka služeb
Bonanza Vendolí, z. ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
tel.: +420 734 690 572
e-mail: sarka[zavinac]osbonanza.cz[tecka]br /> www.osbonanza.cz

Foto: Erich Stündl

Fotogalerie