Výroční zpráva Bonanzy Vendolí, z.ú. za kalendářní rok 2018

Bonanza Vendolí, z.ú. je více než 13 let jedním z nejdůležitější partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence. Bonanza pomáhá zejména znevýhodněným dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích, kdy potřebují krátkodobou nebo střednědobou pomoc. Bonanza provozuje například nízkoprahové kluby ve Svitavách, Vendolí a Moravské Třebové. Je realizátorem dlouhodobě velmi úspěšných programů pro děti s projevy maladaptivního chování a na ně navazující programy pro rodiče. Samostatnou činností jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a řada dalších doprovodných aktivit, programů nebo projektů v oblasti dobrovolnictví, ochraně přírody a jezdeckém sportu.

S ohledem na důležitost ústavu pro oblast sociální prevence ve Svitavách zveřejňujeme výroční zprávu ústavu za rok 2018 tak, aby odborná i laická veřejnost získala maximum informací o činnosti ústavu ve všech oblastech jeho působení.

Děkujeme vedení organizace i všem pracovníkům za jejich činnost.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy a předseda správní rady Bonanzy Vendolí, z.ú.

Fotogalerie