Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za rok 2018

Město Svitavy se v oblasti sociální prevence již 10 let opírá o Centrum J. J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, kde tato nezisková organizace působí již 26 let. Centrum J. J. Pestalozziho je mimo jiné zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra ve Svitavách. Pro informaci odborné veřejnosti, členů zastupitelstva, pracovníků médií i občanů města uveřejňujeme výroční zprávu Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2018.

Ve zprávě naleznete řadu informací o pomáhání i hospodaření celé organizace v roce 2018 a také představení činnosti služeb krizového centra ve Svitavách, které je oporou pro stovky občanů našeho města i regionu.
Další informace naleznete případně ve výroční zprávě v pdf. nebo na webových stránkách organizace.

Děkujeme vedení organizace i všem pracovníkům za jejich každodenní pomoc.

Z podkladů organizace připravil: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie