Vybavení klubovny a sedlovny Bonanzy Vendolí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

V červenci 2019 byl zahájen projekt pod názvem „Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“, jehož realizátorem je nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú., ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Svitava z. s. (projekt je realizován prostřednictvím výzvy MAS „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2019).
Projekt umožní vybavení klubovny – šatny pro děti, které pravidelně navštěvují Nízkoprahové zařízení nebo jezdecký kroužek na statku Bonanzy Vendolí, z. ú. V klubovně se bude konkrétně jednat o pořízení nové šatní uzamykatelné skříňky, kde děti budou mít možnost uložit a zamknout si své oblečení a věci, dále pak o nákup věšákové šatní stěny s lavicí, stolkem a židlemi. Co se týče sedlovny, která slouží pro uložení věcí pro koně (sedla, uzdečky, dečky, apod.), s nákupem nové a uzamykatelné skříně budou tyto věci přehledně uložené a hlavně i bezpečně zajištěné.

Tímto bychom chtěli poděkovat Místní akční skupině Svitava a Pardubickému kraji za příležitost k pořízení nového a moderního vybavení pro naše volnočasové aktivity s dětmi a mládeží.

Zpracovala:
Mgr. Veronika Šabrňáková, sociální pracovnice
Bonanza Vendolí, z. ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
tel.: +420 734 287 799
e-mail: verca[zavinac]osbonanza.cz[tecka]br /> web: www.osbonanza.cz

Fotogalerie