Jak probíhal kulatý stůl k MHD?

24Zář2019

Dlouho diskutované téma "Městská hromadná doprava" se ve Svitavách opět přiblížilo určité realizaci. Dne 23. září proběhlo veřejné setkání, kde manželé Jitka a Jaroslav Heinrichovi ze společnosti HBH Projekt, s.r.o. prezentovali výstupy a závěry z dotazníkového šetření, které ve Svitavách probíhalo v jarních a letních měsících, zároveň představili i několik variant, které by mohlo město Svitavy v rámci zkvalitnění života uvažovat.

Níže se můžete podívat na ZÁZNAM celého kulatého stolu. Došlo k vyhodnocení dotazníkového šetření - diskutovali nejen představitelé města, ale také široká veřejnost vznesla několik podnětných dotazů, následně se řešily již jednotlivé varianty.

Zároveň pod článkem najdete ke stažení veškeré dostupné studie a prospekty, se kterými budou především zastupitelé pracovat. Ti nyní budou muset učinit určitá politická rozhodnutí, kterými definují, zdali bude ve Svitavách zavedena některá z nabízeních variant či alternativ městské hromadné dopravy.

Jiří Johanides

Soubory ke stažení