Nová odlehčovací služba pro děti s PAS v Pardubickém kraji

24Zář2019

Rodinné Integrační Centrum z.s. připravuje novou „odlehčovací službu“ pro rodiny s dětmi s PAS (poruchy autistického spektra) v Pardubickém kraji.

Péče o děti s PAS bude probíhat v domácnostech Hostitelských rodin za podpory a pravidelného dohledu Rodinného Integračního Centra. „Naším hlavním záměrem je, aby děti s PAS mohly v Hostitelských rodinách trávit delší časové úseky a rodiny dětí tak získaly větší prostor pro souvislý odpočinek od náročné nepřetržité péče, kterou péče o děti s autismem bezpochyby představuje“, říká k novému typu služby Eva Černá, koordinátorka projektu. „Cílem komunitní služby Home-sharing je vytvořit takový vztah dítěte s PAS s Hostitelskou rodinou, aby rodiče dítěte cítili klid a bezpečí v případě, kdy bude dítě zůstávat v Hostitelské rodině přes noc“, dodává Černá.

Nový typ služby zcela odpovídá potřebám dětí s PAS, kterými jsou individuální přístup, stabilní prostředí jedné dlouhodobě spolupracující Hostitelské rodiny, a dostatečný prostor na postupnou adaptaci v Hostitelské rodině. Jednoznačnou výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně vyšší komfort pro dítě s PAS a zejména maximální prostor pro komunikaci s Hostitelskými rodinami, které budou moci péči o dítě s PAS uzpůsobit jeho konkrétním potřebám. Spolupracovníci budou tuto činnost vykonávat z důvodu své vnitřní motivace a dítě s PAS bude proto v Hostitelské rodině mnohem klidnější a spokojenější.

První děti budou do Hostitelských rodin umístěny na začátku roku 2020.
„V letošním roce se zaměříme zejména na vypracování metodik a formulářů pro nábor, vzdělávání a hodnocení zapojených Spolupracovníků i zájemců o využívání služby. V brzké době budou na webu Rodinného Integračního Centra spuštěny webové formuláře pro zájemce z řad rodin s dětmi s PAS i Spolupracovníků, kteří budou péči poskytovat. Zájemci nás mohou samozřejmě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem“, uvádí Černá.

Spolupracovníky se mohou stát plnoleté osoby s dobrým fyzickým a psychickým stavem. Může se jednat o manžele v různém věku, osoby v páru, nebo samoživitele. „Formální kvalifikace není nutná. Důraz budeme klást na osobnostní vlastnosti, jako empatii a flexibilitu“, uvedla ředitelka Rodinného Integračního centra, Hana Janiková. „Spolupracovníci budou pro náročnou péči o děti s PAS dobře proškoleni. Budou absolvovat 72 hodin vzdělávání a 10 hodin praxe s dětmi s PAS v rámci našich běžných aktivit. Oproti Irskému modelu jsme do projektu zařadili i podrobné osobnostní testy podobné těm, kterými prochází v rámci své povinné přípravy zájemci o pěstounskou péči na přechodnou dobu“, dodává Janiková.

Více informací o projektu Homesharing lze nalézt na webu Rodinného Integračního Centra.

Jiří Johanides