Návštěva z Univerzity Hradec Králové

01Lis2019

Koncem října přivítaly Svitavy návštěvu z Katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Příchozí postupně navštívili Bonanzu a Květnou zahradu ve Vendolí, kde se kromě jiných i studenti 2. a 3. ročníku katedry dozvěděli více o Preventivním a aktivizačním programu pro rodiny s dětmi a snaze o navázání spolupráce se školami v rámci Mentorské asistence. Po Květné zahradě návštěvníky provedl ředitel Mgr. Ferdinand Raditsch, zájezd zakončil svoji cestu právě ve Svitavách, kdy podstoupil kompletní prohlídku Šance – zařízení pro sociálně vyloučené. Projektem provázel také koordinátor prevence města Svitavy PhDr. Erich Stündl.

„Pro mě osobně bylo setkání přínosné v možnosti probrat s veličinami sociální pedagogiky z UHK teoretické modely práce s rodinami predelikventů nebo dětí s poruchami chování a představit jim realizace těchto modelů v naší praxi. Poděkování patří nejen těm, kteří se podíleli na akci, ale především těm, kteří léta budují systém prevence v našem regionu. Věřím, že to všem stojí za to...“ dodává Erich Stündl.

Těší nás, že projekty organizované našimi pracovníky a na území Svitav slouží jako příklady a praktické ukázky pro studenty vysokých škol v České republice. Takové návštěvy jsou odměnou především pro ty, kteří dlouhá léta na jednotlivých projektech usilovně pracují.

Jiří Johanides