Uzavírka Tyrše a Fügnera se protáhne do konce listopadu

04Lis2019

Vzhledem ke vzniknutým více a méněpracím na díle "Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy", kde byl zjištěn stávající zásyp nezhutněným šterkopískem a dochází tak k sesuvu půdy a uvolnění obrubníků, dochází ke komplikacím a prodloužení prací. Na základě těchto zjištěných skutečností byl Radou města Svitavy schválen dodatek ke smlouvě o dílo, jenž posunuje nový termín realizace díla do 29. listopadu 2019. Původně naplánovaná uzavírka se tedy prodlouží o dva týdny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. O postupu realizace akce budeme dále informovat.

Jiří Johanides