Svitavská radnice zákon neporušila

07Lis2019

Na zasedání Zastupitelstva města Svitavy dne 6. listopadu 2019 vystoupil starosta města Mgr. David Šimek s dodatečným materiálem, který obsahoval mimo jiné i vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje k podání trestního oznámení Piráty a nezávislými Svitavy. Ti podali podnět pro řešení skutku potenciálního dotačního podvodu během výstavby Centrální tělocvičny Svitavy.

Tento podnět byl zaslán v dubnu roku 2019. Vzhledem k tomu, kolik dní uplynulo od podání podnětu a k nulové informovanosti veřejnosti o dalším postupu ze strany Pirátů, se rozhodl starosta města požádat podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které jeho žádosti vyhovělo.

Jak je patrné z rozhodnutí, které je přílohou této zprávy pod článkem, posledního července tohoto roku rozhodlo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje o odložení šetření podnětu a o daném kroku informovala oznamovatele Ing. Vojtěcha Fadrného 2. srpna 2019.

Na veřejném zasedání o této skutečnosti informoval starosta nejen ostatní svitavské zastupitele, ale také širokou veřejnost. Z odložení šetření jasně plyne, že Rada města Svitavy ani zhotovitel stavby nepostupovali při výstavbě Centrální tělocvičny Svitavy protizákonně.

Vedení města se tímto omlouvá všem, kterých se kauza dotkla a kterým pošpinila dobré jméno. Pracovníkům Městského úřadu Svitavy, radním města a v neposlední řadě i stavební firmě HIKELE, zhotoviteli stavby Centrální tělocvičny Svitavy. Rozhodnutím Krajského ředitelství policie Pardubického kraje považuje většina kauzu za uzavřenou. S tímto názorem se ovšem odmítají ztotožnit opoziční zastupitelé z řad Pirátů, kteří na jednání oznámili, že ve věci stále činí další kroky a nevyčerpali veškeré možnosti.

Jiří Johanides