Kácení stromů na Pražské bylo odůvodněné

07Lis2019

Listopadové zasedání Zastupitelstva města Svitavy zaznamenalo dodatečný výstup starosty města Mgr. Davida Šimka ve věci kauzy kácení stromů v ulici Pražská, kterou vyvolala na červnovém veřejném zasedání dendroložka Mgr. Stanislava Čížková.

Ta vyjádřila nespokojenost s postupem při zmiňovaném kácení na začátku roku 2019 a dokonce se po vysvětlení všech okolností a skutečností rozhodla koncem srpna 2019 obrátit na Českou inspekci životního prostředí, která následně celý proces důkladně prošetřila.

Česká inspekce životního prostředí ovšem při své činnosti shledala podnět oznamovatelky jako neodůvodněný a označila postupování odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy, jeho pracovníků i dalších účastníků na daném projektu revitalizace lokality Pražská za bezproblémové.

Jak vyplývá z popisu zjištěných skutečností ze dne 20. září 2019, stav některých pařezů svědčí o tom, že více jak polovina stromů nebyla v dobré zdravotní kondici a jejich stav svědčil o tom, že byly napadeny hnilobou kmene nebo byly mechanicky poškozeny. I z tohoto důvodu tedy nedošlo k zahájení kontroly. Kopie inspekčního šetření je přiložená v příloze pod článkem.

Město Svitavy v případě úspěchu v dotačním řízení počítá na jaře roku 2020 s výsadbou 24 jilmů v sloupovitých kultivarech odolným vůči nemocem a typickým negativním faktorům ve městě.

Jiří Johanides

Soubory ke stažení