Svitavští faráři na radnici

07Led2020

Do roka a do dne se dnes, 7. ledna, na svitavské radnici potkali svitavští faráři s vedením města. Starosta a místostarosta města Svitavy přijali hned šest duchovních představitelů zastupujících Církev římskokatolickou, Pravoslavnou církev v českých zemích, Českobratrskou církev evangelickou a Církev bratrskou. Přání především pevného zdraví, ale i štěstí a úspěchů do startujícího roku je již tradičním úvodem posledních let.

Vedení města Svitavy vyjádřilo radost ze spolupráce s místními církvemi a jejími hodnostáři, kteří pozitivní slova opětovali. Hodnotil se rok 2019, sdělovaly se dojmy a představovaly se plány do roku se dvěma dvacítkami. Město Svitavy plánuje i nadále podporovat činnost církví na svém území, zároveň se chystají i další spolupráce v nejrůznějších projektech, které utuží již tak dobré vztahy mezi oběma stranami. Významnou událostí bude i letos tradiční Noc kostelů, jež je naplánovaná na 5. června. Setkání proběhlo v pohodové atmosféře a věříme, že je předzvěstí i pohodového roku 2020.

Jiří Johanides