Tříkrálová sbírka přesáhla hranici 300 tisíc korun

16Led2020

Na začátku ledna proběhl ve Svitavách 21. ročník Tříkrálové sbírky, kdy „králové z východu“ chodili dům od domu. Mnoho skupinek chodí každoročně ve stejném složení a často navštěvují ty stejné ulice a domy. Proto je tříkrálová koleda příležitostí k setkávání.  Koledníci už vědí, která paní jim přijde otevřít a jakou sladkost od ní dostanou. Mnoho lidí se těší, až svoje koledníky po roce opět uvítají. Účelem sbírky je sice vybrat peníze, ale je to spíše až ten druhý smysl. Tím prvním je přinést přání Božího požehnání a zažít  pocit lidské vzájemnosti a solidarity.

Ve Svitavách bylo zapečetěno 60 kasiček. Skupinky jsou složené z vedoucího, který musí být starší 15 let, a ze dvou, případně třech dětí, nebo dospělých. Letos bylo koledníků opět dostatek, aby prochodili město křížem krážem. Ale samozřejmě čím více jich je, tím příjemnější je potom koledování.

Proto stále hledáme nové nadšence, kteří by nám se sbírkou pomohli. Letos se k nám opět přidali svitavští skauti. Jsme jim vděční, že vedle mnoha svých bohulibých aktivit si udělají čas i na „tříkrálovku“. Děkujeme! A děkujeme každému jednomu z Vás, milí koledníci, že jste navzdory nepohodlí a nevlídnému počasí obětovali svůj volný čas a pomohli vybrat nádhernou částku. Letos se ve Svitavách vybralo úžasných 310.246 Kč. Svitavská Charita využije 65 % vybraných peněz, a to na zakoupení mobilního schodolezu a dalších pomůcek pro mobilitu klientů pečovatelské služby, a na přímou pomoc občanům v nouzi. Podle pravidel sbírky se 65 % vybraných prostředků vrací Charitě, která peníze vykoledovala, a zbytek je určen na velké diecézní a celostátní projekty, na rozvojové projekty v zahraničí a na režii sbírky.

Koledníci uvidí 2. února v kině film Dolittle jako poděkování za jejich pomoc. Za to patří díky SKS Svitavy. Děkujeme firmě Astur & Qanto s.r.o., že poskytla  nápoje pro koledníky. Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme Vám všem, milí spoluobčané, kteří jste jakoukoli částkou Tříkrálovou sbírku podpořili.

Dagmar Pauková

Vložil: Jiří Johanides