Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru

10Bře2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření:

S účinností od úterý 10. 3. 2020 od 18:00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé přesahující ve stejnou chvíli 100 osob. A to do odvolání. Všechny kulturní akce, pořádané Střediskem kulturních služeb města Svitavy (akce ve Fabrice, kině, Tyjátru apod.) se do odvolání ruší.

Ministerstvo zdravotnictví také přerušuje výuku na základních, středních a vyšších odborných školách (platí též pro ZUŠ a Středisko volného času). Platit začne od středy 11. 3. 2020. Otevřeny nadále zůstávají mateřské školy.  Internátní školní jídelna bude po dobu těchto opatření zajišťovat stravování pouze pro žáky mateřských škol.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v plném znění naleznete v příloze pod článkem.

Vložil: Jiří Johanides