Základní informace

Městská policie Svitavy působí na území Svitav od roku 1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 3/1992. vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu Svitav.

Počet strážníků: 15