II. NEDĚLNÍ HLÁŠENÍ

29Bře2020

Vážení spoluobčané,
opět po týdnu si Vás dovoluji informovat o situaci v našem městě. Rád bych Vás informoval o záležitostech, které se udály. Prosím Vás o sledování všech komunikačních prostředků, kde se snažíme zveřejňovat aktuální informace. Moc děkuji všem za respektování všech nařízení.

 1. Počty nakažených
  Aktuální počet pozitivně diagnostikovaných pacientů s nemocí COVID-19 v Pardubickém kraji je 70 osob. V celém okrese Svitavy je od úterý stále stejný počet, a to osm osob. Situace ve Svitavách je podle hygieniků pod kontrolou.
   
 2. Mateřské školy
  Celý týden byly otevřené tři mateřské školy. Ve čtvrtek rada města rozhodla od pondělí 30.3. uzavřít všechny školky. Tím pádem vzniká všem rodičům nárok na ošetřovné. Zároveň rada města určila MŠ Větrnou, jako školku pracující v nouzovém režimu. To znamená, že každý, kdo chodí do zaměstnání a nemůže svému dítěti zajistit hlídání, může této nabídky využít. Jen je nutné minimálně jeden pracovní den předem tuto skutečnost sdělit ředitelce Janě Hrubé na tel. 736629430, kvůli zajištění stravy.
   
 3. Nákupy seniorům
  Celý týden jsme zajišťovali nákupy pro seniory. Této služby stále využívá 2 – 5 osob. V čase 8 – 10 hodin volají zájemci na číslo 731637766, 461534300 svoji objednávku a odpoledne po 15 hodině, je nákup dovezen přímo na sjednanou adresu. V této službě budeme se společností Qanto dále pokračovat, jen opravdu prosím, využívejte této služby pro nákup základních potravin. Stále se setkáváme s kuriózními požadavky.
   
 4. Roušky
  Moc děkuji všem dobrovolníkům za přinesení roušek do Světlanky. Dále děkuji místním firmám Svitap, Sensor, Pro spánek a Emagra  za věnování většího množství roušek.  Také děkuji skupině nadšenců v Tramtáryji, kteří za 10 dní ušili 1300 roušek.  Roušky pro zájemce jsou připraveny ve Světlance. Dále se snažíme zásobovat lékárny, aby případným zájemcům roušky poskytly. Pokud budete mít ještě přebytečné roušky, určitě rádi je přijmeme ve sběrném místě ve Světlance.
   
 5. Tiskne celé Svitavsko
  V úterý jsme se zkontaktovali se skupinou nadšenců z Poličky, kteří rozjeli výrobu ochranných štítů na 3D tiskárnách. Snahou tohoto projektu je dovybavit místní  zdravotnický personál další ochrannou pomůckou. Ihned jsme se domluvili a od čtvrtka jede výroba štítů ve Svitavách v plném proudu. Na ZŠ Felberova je v nonstop provozu pět tiskáren, na Středním odborném učilišti se řeže plexisklo. Děkuji všem, kteří tento projekt iniciovali, tiskařům, ale i všem podporovatelům, kteří poskytují materiální či finanční pomoc. Více o projektu se dozvíte na http://tisknecelesvitavsko.cz

 6. Respirátory, hygienické potřeby
  Na Svitavsku máme registrováno mimo nemocnice 69 ordinací praktických lékařů, zubařů, zdravotnických zařízení a lékáren. Dále 8 zařízení sociálních služeb. Průběžně dostáváme respirátory a ústenky pro tyto služby. I když v televizi posloucháme, že ochranných pomůcek je dost, tak stále rozdělujeme relativně malé množství ochranných prostředků. Do pomoci se zapojil i Pardubický kraj, který již poskytl pro celé Svitavsko 400 litrů desinfekce. Moc za to díky. Díky i za velmi pružnou komunikaci. Další hygienické potřeby pak zajišťuje ze svého rozpočtu město Svitavy.
   
 7. Aktivity jednotlivců
  Moc děkuji všem obyvatelům Svitav, kteří se snaží v této době ocenit práci osob v první linii, případně pomoci rodičům se vzděláváním jejich dětí. Děkuji Nele Čermákové a Báře Chladilové za nabídku doučování. Více na zapojmozek[zavinac]gmail[tecka]com
  Děkuji Marcelu Veselému a Vojtovi Petrželovi za drobné občerstvení pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách. Děkuji pracovníkům Tramtáryje za zapojení do projektu Zpívá celé Česko a dalším nadšencům a dobrovolníkům, kteří se snaží pomoci.
   
 8. Aplikace  Mapy.cz
  Dovoluji si všem doporučit zapnutí této aplikace. Už více jak 470 tisíc lidí kvůli koronaviru, dobrovolně sdílí svoji polohu v aplikaci Mapy.cz. Smyslem této služby je zpětně dohledat, jestli se uživatel delší dobu nepohyboval v blízkosti osoby pozitivně testované na nemoc COVID-19. Pokud aplikace takovou shodu polohy a času najde, pošle upozornění.

Na závěr Vás prosím o ohleduplnost, velkou míru pochopení a sounáležitost. I když ve Svitavách se všichni rádi setkáváme, nyní je nutné sociální kontakt omezit. Příležitostí v budoucnu bude jistě dost.  Ještě jednou Vám moc děkuji, a věřím, že to všichni ve zdraví zvládneme překonat.  Děkuji za všechny projevy pomoci a vstřícnosti. Zachovejme, prosím, klid a buďme ohleduplní k sobě navzájem.

S přáním hezkého následujícího týdne
David Šimek, starosta
mobil:732504588