Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Svitavy

Cíle projektu:
Zpracování studie odtokových poměrů, jenž detailně zanalyzuje území a navrhne taková řešení, která efektivně ochrání obyvatelstvo a jeho majetek před nepříznivými účinky povodní.

Popis projektu:
V rámci projektu bude zpracována studie odtokových poměrů zaměřená na posouzení stávající protipovodňové ochrany ve správním obvodu města Svitavy, v katastrálních územích Svitavy-Město (760951), Svitavy-Předměstí (760960), Moravský Lačnov (760994) a Čtyřicet Lánů (761001), s identifikací problémových míst a navržením přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Definice zdrojů (včetně DPH):
Celkové náklady projektu 567 551.- Kč, z nichž 15 % financováno z rozpočtu města Svitavy a 85 % z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2017 -  2018

Vedoucí projektu: Ing. Marek Antoš.                  Dotační management: Ing. Jiří Škrabal.

Dotační program:

Fotodokumentace:
Datum: 1.9.2018