Zahájení projektu „Upravení a vybavení komunitní místnosti“ v Bonanze Vendolí

V srpnu 2020 byl zahájen projekt pod názvem „Upravení a vybavení komunitní místnosti“, jehož realizátorem je Bonanza Vendolí ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Svitava z. s. Realizace tohoto projektu umožní úpravu komunitní místnosti tak, že bude z části oddělena a vybavena jako část skladová a druhá část místnosti bude vybavena nábytkem tak, aby působila útulně a mohla být využita pro komunitní činnosti Bonanzy Vendolí, z. ú.
Tímto bychom chtěli poděkovat MAS Svitavy a Pardubickému kraji za příležitost účelně uspořádat a vybavit komunitní místnost.

Zpracovala: Mgr. et Bc. Lenka Buchtová, jednatelka a ředitelka
Bonanza Vendolí, z. ú.
Vendolí 18, 569 14 Vendolí
IČ: 26673703
Tel.: 608 218 847
www.osbonanza.cz