Výroční zpráva partnerské organizace RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY , o.p.s.

V sociální oblasti město Svitavy spolupracuje s řadou poskytovatelů sociálních služeb z oblasti nestátních neziskových organizací. Jedním z partnerů je obecně prospěšná společnost RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY se sídlem v Chrudimi. Organizace v oblasti pomáhání působí již 20 let, služby poskytuje také ve Svitavách. Zabývá se podporou lidí se znevýhodněním, zejména lidí s mentálním postižením, ve všech oblastech jejich života. V rámci sociální rehabilitace pomáhá klientům s hledáním a udržením práce na volném pracovním trhu, s realizací samostatného bydlení v co nejvyšší možné míře a zvyšováním dovedností potřebných k co největší samostatnosti. Cílem organizace je pomoc lidem se znevýhodněním žít běžný život.

Pro informaci odborné i laické veřejnosti zveřejňujeme po dohodě se zástupci společnosti výroční zprávu za rok 2020. Čtenáři získají ze zprávy řadu dalších informací o službách nebo personálním a ekonomickém zajištění všech činností. Na doplnění
připravili pracovníci společnosti také video, které je umístěné pod tímto odkazem:

https://www.youtube.com/watch?v=wjaBkPOBjwA

Děkujeme pracovníkům organizace za obětavou pomoc a přejeme hodně štěstí a úspěchu při pomáhání potřebným do dalších let.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl

Fotogalerie