Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2020

Květná Zahrada, která se 15 let v našem regionu zaměřuje na pomáhání potřebným se postupně stala jedním ze důležitých partnerů veřejné správy – obcí i Pardubického kraje v oblasti poskytování sociálních služeb. Základním cílem Květné Zahrady je cesta klientů k samostatnosti a odpovědnosti.
Organizace se zaměřuje především na pomoc ohroženým a rizikovým dětem, mladým lidem do 29 let, kteří se vrací ze zařízení pro výkon ústavní výchovy. V posledních letech se ústav intenzivně soustřeďuje také na pomoc rodinám všech svých klientů. Květná Zahrada provozuje Dům na půl cesty (DPC) v Květné, vstupní byt ve Svitavách a je také zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa. V neposlední řadě je také důležitým sociálním podnikem. Na Farmě Květná se zaměřuje na práci s klienty v řadě zemědělských činností (výroba sýrů, sušeného ovoce, moštárna apod.). V místě svého sídla – v obci Květná – se ústav stal významnou součástí občanského, společenského a kulturního života, jak lze vidět na fotografiích ze Svatojánských slavností o předešlém víkendu, kdy statek postupně navštívilo 350 - 400 návštěvníků.

Jsme velmi rádi, že se nám všem společně práce daří a těšíme se na další období společné práce v oblasti pomáhání.
Pod odkazem naleznete výroční zprávu Květné Zahrady za kalendářní rok 2020, který byl pro všechny organizace poskytující sociální služby velmi obtížný.

Děkujeme všem pracovníkům, členům správní rady, příznivcům, dobrovolníkům, Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Pardubicích, Pardubickému kraji, dalším úřadům, institucím, spolupracujícím neziskovým organizacím, zástupcům partnerských měst Svitav, Poličky, Litomyšle, Moravské Třebové, obci Květná i mnoha drobným dárcům za jejich finanční příspěvky, snahu, přízeň či podporu.

Zpracoval: Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel Květné Zahrady, z.ú.

Fotogalerie