MENTORSKÁ ASISTENCE V PARKU ANEB POZNEJ PŘÍRODU S MA

V termínu 21.–25. června 2021 se Mentorská asistence Svitavy přesunula do parku v blízkosti kanceláří organizace Bonanza Vendolí, z. ú., která projekt zastřešuje. Jelikož se jednalo o poslední týden, kdy tato sociální služba pracovala ve školním roce 2020/2021, bylo záměrem mentoring co nejvíce zpestřit.

V parku se konala akce "Poznej přírodu s Mentorskou asistencí", která vznikla v rámci projektu Dobro-družné mikrogranty, a to za podpory Nadace Via. Děti s pomocí mentorů plnily úkoly na stanovištích, přičemž po splnění všech získaly odměnu, která jim bude tento příjemně využitý týden připomínat. Zároveň pomocí akce děti i studenti rozvíjely a prohlubovaly svoje znalosti o zdravém životním stylu, přírodě a její ochraně. Připraveny byly rovněž pohybové hry, které účastníci velice uvítali.

Aktivity v prostředí parku byly příjemnou tečkou za uplynulým školním rokem, který byl pro všechny z nás náročným. Děkujeme všem, kteří přispěli k plynulému chodu Mentorské asistence, a to i v době pandemie onemocnění covid - 19. Již teď se těšíme na setkání v dalším školním roce, která budou, doufejme, probíhat v klidnějších podmínkách.

Všem přejeme příjemně prožité léto.

Tým Mentorské asistence

Fotogalerie