Jak smysluplně a bezpečně využít volný čas? Máme Nízkoprahový klub “Díra”!

Nízkoprahový klub Díra je jednou ze sociálních služeb organizace Bonanza Vendolí, z. ú. Již přes deset let poskytuje Nízkoprahový klub Díra Svitavy (dále klub) své služby dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Klub je dostupný pro každého, kdo je v nepříznivé sociální situaci, služby jsou zdarma.

Pravidelně připravujeme aktivity, které realizujeme přímo v klubu nebo venku v jeho okolí. Jedná se o různé pohybové hry, sportovní turnaje, vědomostní soutěže, debaty na vybraná témata, výtvarné a rukodělné dílničky, workshopy, aktivity umělecky zaměřené, zejména taneční a výtvarné, vzdělávací aktivity zaměřené zejména na školní přípravu a povinnosti, procházky po okolí, aj. V bezpečných prostorách klubu si klienti mohou zahrát také fotbálek, ping pong, stolní hokej a spoustu dalších her. Podporujeme své klienty zejména tak, aby zvládali běžné životní situace, upevňujeme jejich pozitivní sociální návyky a rozvíjíme vybrané sociální dovednosti. Často si povídáme s klienty o tom, co je trápí, co by chtěli změnit nebo z čeho mají naopak obavy.

V klubu se také snažíme o zjednodušení procesu akulturace. Většinová populace v ČR má v klubu více prostoru pro seznámení a možnost poznávání a porovnávání romské a neromské kultury a jejich běžného života. Romští klienti se snaží začleňovat a pochopit mentalitu většinové populace. To vše se děje přirozenou a hravou formou. Vedeme pravidelné diskuze a děláme aktivity na různá témata. Máme zde i tematický směr - „Všichni jsme si rovni“.
Na jaře loňského roku také v klubu proběhla celková rekonstrukce včetně renovace interiéru. Tak neváhejte a přijďte se podívat. Prožijeme společně a smysluplně volný čas a pomůžeme vám hledat cestu ke spokojenosti.
Tým NZDM Díra Svitavy Věra Maloňová a Štěpán Vaněčka

Fotogalerie