Výroční zpráva organizace LSA Partners (pro oblast prevence závislostí) za rok 2020

Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací LSA Partners, která je zastřešujícím subjektem pro Laxus a Semiramis, jež se aktivně v našem regionu účastní preventivních aktivit. Laxus pracuje v našem městě i regionu v oblasti terénních a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodiny nebo blízké, Semiramis pomáhá některým školám v oblasti primární prevence. Obě organizace pracují v duchu hesla - Pomáháme najít ten správný směr...

Odborné i laické veřejnosti předkládáme výroční zprávu organizace za rok 2020 a děkujeme všem pracovníkům za jejich profesionální práci a pomoc všem cílovým skupinám v našem městě i regionu.

Z podkladů organizace zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie