Bonanza Vendolí součástí Festivalu volnočasových aktivit ve Svitavách

Nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú. , která v oblasti sociálních služeb zaměřených především na podporu rodin spolupracuje více než 17 let s městem Svitavy se 4. 9. 2021 zapojila do akce Festival volnočasových aktivit, kde účastníkům představila svoje služby. Rodiče s dětmi se seznámili s Mentorskou asistencí, s Nízkoprahovými kluby Díra a Prevence s Bonanzou.
Zaměstnanci těchto služeb připravili pro děti zábavné úkoly, za jejichž splnění byly odměněny razítkem na hrací kartu. Ozvláštněním stanovišť byli poníci, kteří reprezentovali sociální službu odehrávající se na statku ve Vendolí.
Bonanza Vendolí, z. ú. měla možnost dostat se do povědomí široké veřejnosti, která bude moci využít její služby. Tímto děkujeme organizátorům za příležitost účastnit se této akce.

Zpracovala: Věra Maloňová, pracovnice Nízkoprahového klubu "Díra" Bonanzy Vendolí.

Fotogalerie