Ukliďme Vendolí s Bonanzou

V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko jsme se společně s dětmi z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou sídlící v obci Vendolí zúčastnili v pátek 8.4.2022 úklidu naší obce pod názvem Ukliďme Vendolí.

Úklid jsme započali u statku, kde sídlí náš klub a snažili jsme se zvelebit krajinu podél silnice v obci, kde sbírala jedna skupina, a okolí potoka, kde uklízela druhá skupina. Úklidu se účastnilo celkem 15 dětí, 2 praktikantky a také pracovnice nízkoprahového klubu. Akci jsme zakončili u zdejšího obchodu na hasičské zahradě, kde jsme všechny děti odměnily samolepkami a sladkými tyčinkami.
Děti v nízkoprahovém klubu se tímto snažíme vést k tomu, aby se citlivě chovaly k životnímu prostředí a vážily si přírody. Mimo tuto akci chodíme také pravidelně sbírat odpad na zdejší letiště a v jeho blízkém okolí, bavíme se o třídění odpadu, rozlišujeme, jaký kontejner nám na co slouží.

Našim dalším záměrem je vytvořit na statku malé zahrádky, kde se budou děti učit pěstovat plodiny a to od samotného zasetí až po sklizeň.

Zpracovaly: Petra Marková a Andrea Diblíková,
pracovnice nízkoprahového klubu na statku
Bonanza Vendolí, z.ú.

Fotogalerie