Čtvrtletní zpráva Ministerstva vnitra o extremismu

Dne 11. listopadu 2011 byla zveřejněna zpráva Ministerstva vnitra „Problematika extremismu na území ČR ve třetím čtvrtletí 2011.“
Zpráva stručně zmiňuje situaci na pravicově extremistické scéně, dále informuje o zaevidované trestné činnosti s extremistickým podtextem a rovněž si všímá aktivit EU a mezinárodních organizací v dané oblasti. Tyto stručné čtvrtletní zprávy MV jsou pravidelně zveřejňovány.
Najdete ji na http:
//www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-ministerstva-vnitra-o-extremismu-49150.aspx

Zdroj: www.mvcr.cz